Ryšių su visuomene planas

Viešųjų ryšių veikloje svarbi nuolatinė komunikacija su tiksline auditorija, kad ji įsitrauktų į bendravimą su įmone.

Taigi ryšių su visuomene (RSV) veiklos pagrindas – strateginis planavimas, kuriame orientuojamasi į faktus, tikslus, auditoriją ir esminį pranešimą. Svarbu sudarytį programą, kuri padės nuosekliai siekti tikslų, ją įgyvendinti, analizuoti veiklą ir numatyti perspektyvas.

Kaip rengiamas viešųjų ryšių planas

Sudarant ryšių su visuomene programą, parenkamos komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis priemonės  ir nustatomas jų naudojimo laikas.

Situacijos analizė, paremta faktais. Surenkami duomenys apie rinkos tendencijas, analizuojama organizacijos veikla, esminiai bruožai kitų įmonių kontekste, apibūdinamos  problemos. Svarbu apibendrinti konkurentų trūkumus ir  privalumus. Surinkti kuo daugiau informacijos apie norimas pasiekti  tikslines auditorijas.

Tikslai. Numatoma, kokius tikslus norime pasiekti viešųjų ryšių priemonėmis, pavyzdžiui, informuoti arba motyvuoti vartotojus keičiant požiūrį ar elgseną. Taip pat numatomi terminai.

Auditorija. Nustatomos tikslinės auditorijos, jų savybės. Išanalizuojamas požiūris į organizacijos veiklą ir nustatomos problemos. Būtina įvardinti norimą pasiekti būsimą  auditorijų požiūrį į įmonę ir jos veiklą.

Strategija. Aprašoma, kaip pasiekti tikslų, pateikiami programos principai ir temos. Taip pat numatomos informacinio parnešimo idėjos.

Viešųjų ryšių specialistai turi pateikti tokį informacinį pranešimą, kad įvyktų požiūrio į įmonę ir jos veiklą kaita.

Taktika. Eilės tvarka surašoma darbotvarkė. Numatomos komunikacijos priemonės auditorijoms pasiekti. Sudaromas veiksmų planas, grafikas.

Biudžetas. Pateikiamos planui įgyvendinti reikalingos išlaidos. Biudžetas sudaromas pagal paslaugų  teikėjų skaičiavimus. Ryšių su visuomene išlaidas sudaro bendrieji kaštai: personalo užmokestis ir priemonių kaštai. Darbo sėkmė priklauso nuo atskirų priemonių parengimo ir įgyvendinimo (turinys, tekstas, apipavidalinimas, sklaida ir kt.).

Įvertinimas. Numatomi viešųjų ryš veiklos vertinimo metodai pagal tikslus.

RSV efektyvumas

RSV efektyvumą nustatyti gana sunku, ne jie vykdomi drauge su kitomis rėmimo priemonėmis.  Paprasčiausias veiksmingumo rodiklis – kontaktų su žiniasklaidos priemonėmis skaičius. Renkami ir apibendrinami duomenys apie publikacijas spaudoje, pranešimus radijo ir televizijos laidose, kuriose minima įmonė, jos prekės arba paslaugos. Tačiau ryšių su visuomene priemonių efektyvumą galima įvertinti tik apytikriai.

Ką gali ryšiai su visuomene?

Viešieji ryšiai svarbi įmonės komunikacinės veiklos sritis.  Pasitelkdama įvairias RSV priemones įmonė gali pasiekti jai gyvybiškai svarbių tikslų.

  • Įgyja žinomumą: per žiniasklaidos priemones tikslinė auditorija supažindinama su  įmone, prekėmis ir paslaugomis.
  • Susikuria pasitikėjimą. Tam tikra žinia įtikinamesnė, jeigu pateikiama kaip žurnalisto ar specialisto nuomonė.
  • Stimuliuoja pardavimo tarnybas ir prekybininkus. Pranešimas apie prekę ryšių su visuomene priemonėmis padidina prekybininkų motyvaciją ir palengvina jos pardavimą.
  • Mažina rėmimo kaštus. Viešieji ryšiai (ryšiai su visuomene) kainuoja mažiau negu reklama ir pardavimo skatinimas.

Taigi, kuo mažiau įmonė turi lėšų rėmimui, tuo naudingesnės RSV priemonės. Todėl įmonės vis daugiau dėmesio skiria šiai veiklos sričiai, naudoja įvairias viešųjų ryšių priemones. Dėl šios priežasties aktyviai veikia ir specializuotos viešųjų ryšių agentūros.

Susipažinę su Jūsų verslo  rinka, įmonės situacija, drauge aptarę problemas, tikslus,  parengsime išsamų jūsų įmonės viešųjų ryšių planą, kurį, jei pageidausite, galėsime ir įgyvendinti.

Jūsų skambučių ir laiškų laukiame:

tel. 8 – 653 30003
el. paštu: info[@]komunikacijaverslui.lt

GAUKITE PAGAL JŪSŲ POREIKIUS PRITAIKYTĄ PASLAUGŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Turinys nekopijuojamas