Viešieji ryšiaiŠiuolaikiniame pasaulyje įmonei neužtenka veikti efektyviai – dar būtina įtikinti vartotojus ir kitus svarbius asmenis, kad ji taip veikia. Komunikuodama su jais įmonė  informuoja apie savo filosofiją, skleidžia vertybes, kurios garantuoja jos poziciją bet kurioje konkurencinėje situacijoje.

Ryšiai su visuomene (viešieji ryšiai) apibūdinami kaip mokslo, meno ir komunikacijos sritis. Bene svarbiausia, kas  lemia kelią į sėkmę –  gebėjimas pateikti save, grįstas diplomatija ir tolerancija.

Plėtodama planingus ryšius su visuomene (RSV), organizacija komunikuoja su jai rūpimomis tikslinėmis auditorijomis, kurias siekia sudominti savo vertybėmis ir pranašumais,  formuoja joms specifinius pranešimus, parenka skirtingas RSV priemones. Taigi labai svarbu identifikuoti svarbiausias auditorijas ir pritaikyti joms tobulą komunikaciją.

Ryšiai su visuomene ir verslo aplinka

Įmonei svarbu individuali komunikacija su skirtingomis visuomenės grupėmis. Tai finansinės grupės  – akcininkai, investuotojai, finansinių institucijų darbuotojai. Komercinės grupės – klientai, tiekėjai, verslo partneriai, konkurentai. Valdžios grupės, nuo kurių priklauso organizacijos veiklai svarbūs sprendimai, nevyriausybinės asociacijos.

Žiniasklaida – visų rūšių medijos, susijusios su organizacijos veikla. Vidinės organizacijos grupės: darbuotojai ir jų profesinės sąjungos, klubai, draugijos.

Viešieji ryšiai versle apibūdinami kaip rėmimo komplekso elementas, kuris padeda palaikyti gerus santykius su visuomene, tikslinėmis auditorijomis ir kuria teigiamą įmonės įvaizdį. Taip pat – valdo nepalankius gandus ir incidentus. Pagrindinės įmonės RSV priemonės, anot Kotlerio, Armstrongo, Camerono ir kitų marketingo specialistų, – ryšiai su žiniasklaida, produkto viešinimas, informacijos apie įmonę sklaida, įtakos darymas, profesionalių patarimų teikimas.

Ryšiai su visuomene padeda spręsti įmonės rinkodaros uždavinius:

– Įvesti į rinką naujas prekes. – Perpozicionuoti brandos stadiją pasiekusias prekes ar paslaugas. – Paskatinti vartotojų susidomėjimą tam tikra prekių grupe. – Daryti poveikį tikslinėms vartotojų grupėms. – Ginti prekes (paslaugas), sulaukus kritikos. – Formuoti įmonės įvaizdį, kuris turėtų teigiamos įtakos jos prekėms ar paslaugoms.

Taigi ryšiai su visuomene gali padidinti įmonės žinomumą rinkoje ir pasitikėjimą ja. Tam reikia parinkti tinkamus komunikavimo būdus. Vienas iš jų – populiarinimas ( propaganda)  – informacija apie įmonę ir jos prekes žiniasklaidoje. Tai – informaciniai biuleteniai, teminiai straipsniai, spaudos konferencijos, autoritetingų asmenų nuomonių pristatymas.

Parama – tam tikrų asmenų, organizacijų ar renginių rėmimas. Kitos priemonės – parodos ir mugės, reklama „iš lūpų į lūpas“, kurią perduoda įmonės darbuotojai  ir vartotojai,  įvykių rinkodara – prekės ar įmonės pristatymas parodoje ar renginyje – įmonės reklama. Netiesioginis demonstravimas – prekių rodymas kino filmų, spektaklių ar TV laidų metu.

Ryšiai su visuomene internete

– įmonės interneto svetainė, kurioje skelbiama informacija apie įmonę, – spaudos pranešimai, siunčiami el. paštu, – informacija, siunčiama el. paštu registruotiems vartotojams, – nuosavų el. laikraščių arba žurnalų leidyba. Įmonės pasiekti rezultatai priklauso nuo to, kiek strategiškai ir pozityviai ji išnaudoja RSV funkcijas ir modelius.

Jūsų įmonėje nėra viešųjų ryšių specialisto, abejojate savo jėgomis? Patikėkite šį darbą profesionalams.

Ryšių su visuomene paslaugos

  • Viešųjų ryšių planas
  • Spaudos konferencijų organizavimas
  • Pranešimų spaudai rašymas ir platinimas
  • Straipsnių rašymas
  • Seo tekstai, straipsniai svetainei
  • Reklamos tekstai

Leidyba

  • Laikraščiai, žurnalai, lankstinukai, skrajutės, brošiūros, katalogai.
  • Medžiagos parengimas: tekstų rašymas, iliustracijos parinkimas, maketavimas bei spaudos darbų organizavimas.

Kito mūsų įmonės padalinio darbai

Domina reklamos agentūros paslaugos?

Jūsų skambučių ir laiškų laukiame:

tel. 8 – 653 30003
el. paštu: info[@]komunikacijaverslui.lt

GAUKITE SPECIALIAI JUMS PRITAIKYTĄ PASLAUGŲ PASIŪLYMĄ

 

Turinys nekopijuojamas